Home

Algemene voorwaarden


KWARTNOOT.NL

Kwartnoot.nl is een collectief dat begin 2014 is opgericht om HAFA-examens te faciliteren.

Daarvoor wordt het HAFA leerplan gehanteerd. Het afleggen van een HAFA-examen zit in

de HAFA opleiding verankerd.

Kwartnoot.nl organiseert dit op een professionele maar met name ook kindvriendelijke manier.


FACILITERING cursusjaar 2023 - 2024 (uitsluitend voor blazers)

*   Theorie cursus (A/B/C/D)

*   Theorie examens ( A/B/C/D)

*   Praktijkexamens (A/B/C/D)

*   Kwaliteitsplan (exameneisen en een gecommiteerde)

*   Organisatie (lokatie, planning, diploma’s)


INSCHRIJVING cursusjaar 2023 - 2024

De inschrijving geschiedt via de vereniging, in overleg met de muziekdocent en de leerling.

Via deze site zijn voor de examens de volgende 3 formulieren te downloaden:

*  Algemene Voorwaarden

*  Inschrijvingsformulier Verenigingen

*  Examenplan Kwartnoot

De inschrijvingen moeten uiterlijk 19 januari 2024 binnen zijn.


PLANNING cursusjaar 2023 - 2024

De theorielessen worden gegeven op de donderdagen tussen de Carnavalsvakantie en de Meivakantie.


De praktijkexamens vinden plaats op
zaterdag 15 juni 2024KWARTNOOT IN DE PERS


INFO VOOR LEERLINGEN


Help examen, wat nu?

Heb je gekozen voor een instrument, moet je ook nog examen doen. Nee hoor, je bent de gelukkige die examen mag doen. Jij weet straks je speelniveau. En jij krijgt een extra stimulans om je speelniveau en muzikaliteit te verbeteren. Wie wil dat nu niet?De Docenten

KWARTNOOT.NL

Need any help? Contact Us

Mijn naam is Colette Ermers-Veekens.

Bij kwartnoot.nl gebruik ik mijn organisatorische talenten om samen te komen tot een goede examen facilitering. Hierbij waardeer ik vooral dat kwartnoot.nl een collectief is waarbij er gewerkt wordt vanuit het oogpunt van de leerlingen.


Mijn naam is Luc Jansen.

Bij kwartnoot.nl probeer ik de theorie zo kindvriendelijk mogelijk vorm te geven. Altijd met een creatieve en positieve insteek.

Mijn naam is Josien van Wegberg.

Kwartnoot.nl is voor mij een mogelijkheid om op een andere manier met mijn vak bezig te zijn. Goede samenwerking, communicatie en toegankelijkheid moeten ervoor zorgen dat de examens van onze leerlingen ieder jaar weer geslaagd zijn.


Mijn naam is Stephan Moors.

De positieve ervaringen opgedaan tijdens dertig jaar examinering bij 9 verschillende regionale muziekinstantie's, wil ik graag continueren bij de "kwartnoot examens". Examens waarin iedereen wordt gehoord!